Poeme cu… probleme

***

Dragii mei,
… primiți în dar
poeziile din care
toţi copiii pot culege
„perle” și „mărgăritare”.

Întrebările cu tâlc,
pline de prietenie,
le vor oferi răspunsul
celor care vor să-l știe.

Marius MĂRĂCINESCU – învăţător, părinte şi bunic

Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere

Materialele conferinței științifico-metodice internaționale – Școala de vară a cadrelor didactice române de pretutindeni, Chișinău, 24-26 iulie 2015