Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere

Materialele conferinței științifico-metodice internaționale – Școala de vară a cadrelor didactice române de pretutindeni, Chișinău, 24-26 iulie 2015